Opholdssted med afsæt i Neuropædagogik samt anerkendende og relationsbaseret pædagogisk tilgang beliggende Jammerbugt.

Vi er et socialpædagogisk opholdssted for børn med store sociale, emotionelle og tilknytningsmæssige problemer. Opholdsstedet er beliggende i nærheden af Brovst. Engholt er et lille sted der har eksisteret siden 1995, vi er godkendt til 5 børn og varetager selv visitationen som ved indskrivning er 7-15 år.

Stabil medarbejdergruppe
Som en naturlig del af børnenes hverdag, tilbyder vi aktiviteter, men det primære formål med opholdet på stedet er samværet og relationen mellem barn og voksen. Det er måden, hvorpå vi er sammen, der har betydning for barnets behandling. Vores medarbejdergruppe er stabil, hvilket er yderst vigtigt for børnene.

Ledige pladser
Hvis der er ledige pladser meddeles dette gennem tilbudsoversigten samt på Engholts egen hjemmeside. Herudover meddeles det til tidligere samarbejdspartnere i regioner og kommuner. Du er som sagsbehandler mere end velkommen til at kontakte os for at finde ud af, om Engholt er et egnet sted for et konkret barn. Herefter vil vi lave en vurdering i forhold til vores målgruppe og den aktuelle børnegruppe på Engholt.

Find os her
Tranum Engevej 178
9460 Brovst
engholt@privat.dk
+45 98 23 81 47

Vi har pt. 2 ledige pladser
Kontakt os for nærmere info.

Vedrører:

(Kontrolspørgsmål)

[captcha_bank_text]

Relationskompetence

For år tilbage deltog alle medarbejdere i et internt kursus i relationskompetence ved Kempler Instituttet. Kurset har været grundlæggende for vores anerkendende måde at arbejde på.

Det, at alle ansatte har taget kurset på samme tid, har gjort os i stand til at agere ens over for børnene, hvilket blandt andet er en klar fordel i skabelsen af en struktureret og voksenstyret hverdag, hvor vi som voksne tager ansvaret og skaber tydelige rammer.

Neuropædagogisk tilgang
I løbet af 2013 til 2015 tog hovedparten af personalet på Engholt Neuropædagogiske efteruddannelse på UCN Hjørring.

Ligeledes har 2 medarbejdere i efteråret 2018 gennemført efteruddannelse på UCN Aalborg i ”Social – kognitive udviklingsforstyrrelser”.

Daglig leder har udover pædagog uddannelse også 4 års Kempler uddannelse som familie- og psykoterapeut.

Vi holder os opdateret
Vi sørger altid for at holde os opdateret på feltet, og alle medarbejdere har mulighed for at deltage i eksterne kurser.

Tidligere har vi især benyttet kurser arrangeret af Seminarer.dk.

Desuden er det for alle medarbejdere på Engholt mulighed for supervision af en psykolog.