Opholdsstedet Engholt udbyder nu akutte anbringelser.

Et behov for anbringelse kan opstå i løbet af kort tid, hvor det vurderes, at der må gribes hurtigt ind.

Opholdsstedet Engholt tilbyder et udvidet behandlingstilbud, hvor vi beholder anbragte unge i vores regi, indtil vi i samarbejde med anbringende kommune har fundet en anbringelse, der matcher den unges behov. En akutanbringelse strækker sig som udgangspunkt over en periode på op til 3 måneder Opholdsstedet Engholt udarbejder i samarbejde med den anbringende kommune det individuelle tilbud.

Anbringende myndighed betaler kun for de dage, den unge er anbragt. Priserne ved akutte anbringelser vil variere alt efter hvad der vurderes der skal sættes ind. Priseksempel ved akutanbringelse er fra 4.500 kr pr. døgn