Faglige kompetencer

ADHD/ADD kursus

Opholdsstedet Engholt planlægger at få alle medarbejdere på et kompetencegivende kursus i forhold til borgere med diagnosen ADHD/ADD i løbet af foråret 2018.

Familieterapeutuddannelse.

Vores daglige leder Fie Mølgaard påbegyndte i efteråret 2016 Familieterapeut uddanelsen ved DFTI i Århus.

Neuropædagogisk tilgang
Fra efteråret 2013 til foråret 2015 tog hovedparten af personalet Neuropædagogisk efteruddanelse ved Neuropædagogisk kompetencecenter på UCN Hjørring. Vi har de følgende år implementeret den neuropædagogiske tankegang i vores daglige arbejde. Denne tilgang har styrket vores evne til at se det enkelte barn ud fra netop de forudsætninger dette barn har.

For år tilbage har alle medarbejdere deltaget i et internt kursus i relationskompetence ved Kempler Instituttet

Kurset har været grundlæggende for vores anerkendende måde at arbejde på, med fokus på relationen som det bærende element i arbejdet med børnene/de unge. Det, at alle ansatte har taget kurset på samme tid, har gjort os i stand til at agere ens over for børnene, hvilket blandt andet er en klar fordel i skabelsen af en struktureret og voksenstyret hverdag, hvor vi som voksne tager ansvaret og skaber tydelige rammer.

Vi holder os opdateret
Vi sørger altid for at holde os opdateret på feltet, og alle medarbejdere har mulighed for at deltage i eksterne kurser. Tidligere har vi især benyttet kurser arrangeret af Seminarer.dk.

Desuden modtager alle medarbejdere på Engholt løbende supervision af en psykolog.

Find os her
Tranum Engevej 178
9460 Brovst
engholt@privat.dk
+45 98 23 81 47

Vedrører: