Forældresamarbejde

På Engholt lægger vi stor vægt på forældresamarbejdet. Et konstruktivt forældresamarbejde er et vigtigt parameter for, hvorvidt vores behandling af barnet lykkes.

Vi tilstræber desuden et tæt samarbejde med det enkelte barns skole og anbringende kommune under hele barnets ophold på Engholt, således at såvel opholdet som barnets videre forløb bliver så optimalt som overhovedet muligt.

Fokus på familien
Vi planlægger for det meste faste ringedage for børn og forældre, så kontakten bliver holdt vedlige.

Desuden afholder vi én gang årligt en familiedag, hvor hele barnets familie bliver inviteret. Dette gør vi, da vores erfaring siger os, at jo bedre vores forhold er til familien, jo mere modtagelig er barnet for behandlingen.

Herudover skal det nævnes, at barnets familie altid velkommen på Engholt.

Kontakt os for yderligere information.

Find os her
Tranum Engevej 178
9460 Brovst
engholt@privat.dk
+45 98 23 81 47

Vedrører:

(Kontrolspørgsmål)

[captcha_bank_text]