Målgruppe

Engholts målgruppe er tilknytningsforstyrrede, omsorgssvigtede og opmærksomhedsforstyrrede børn i alderen 7-15 år ved indskrivning.

Barnet har ikke lært at knytte varige, dybe og intime forhold til andre mennesker i en tidlig alder. Barnet vil være impulsstyret, have overfladiske og ofte forsvarsprægede kontakter med andre mennesker. Det vil nemt komme i konflikt, være udadreagerende og have meget ringe fornemmelse for egen andel i en konflikt.

Barnet vil ofte være ukritisk og overfladisk i sin kontakt med andre. Barnet vil have svært ved at organisere og kan være meget aktivt, men vil have svært ved at rette aktiviteten mod et mål. Barnet kan ikke selv regulere sin adfærd, men skal i høj grad styres udefra. I modsætning til et barn i krise, er denne mangel på selvregulering ofte varig og ret uafhængig af det omgivende miljø.

Find os her
Tranum Engevej 178
9460 Brovst
engholt@privat.dk
+45 98 23 81 47

Vedrører:

(Kontrolspørgsmål)

[captcha_bank_text]