Pædagogik

Arbejdsformen på Engholt er en vekselvirkning mellem en meget struktureret og voksenstyret pædagogik og en anerkendende relationsorienteret pædagogik

Idet alle børn på Engholt har været udsat for massivt omsorgssvigt, har de meget svært ved at stole på voksne. Herudover har de også ofte et meget lavt selvværd. Flere af børnene har også haft et stort ansvar for én eller begge forældre – eksempelvis i forbindelse med forældrenes ofte store misbrugsproblemer. Det er derfor meget vigtigt, at pædagogerne på Engholt er meget tydelige voksne, der tager ansvar, og på en anerkendende måde hjælper børnene til at forstå, hvad der er rigtigt og forkert.

Behandlingen
I behandlingen af børnene lægger vi stor vægt på barn/voksenrelationen samt forældresamarbejde.

Børnene har ofte så ringe social forståelse, at kun mange gentagelser og vedholdenhed på lang sigt har en effekt.

Gennem mange fysiske aktiviteter som fodbold, spejderaktiviteter, svømning, lange gåture og 1 årlig ferie (vinter eller sommer) samt gode rollemodeller, kan vi i løbet af en længerevarende anbringelse bibringe disse børn så meget selvværd, selvtillid og tillid til andre mennesker, at de efter endt behandling på Engholt vil være i stand til at fungere i et knapt så styret og struktureret miljø.

Find os her
Tranum Engevej 178
9460 Brovst
engholt@privat.dk
+45 98 23 81 47

Vedrører:

(Kontrolspørgsmål)

[captcha_bank_text]